Serieproduktion

Helab har ett antal kunder, där vi bygger serier av specialskåp som underleverantör till företag som producerar egna system för olika tillämpningar.

Vi kan förena en effektiv produktion med kostnadseffektivitet och erbjuda flexibla och korta leveranstider. Vi gör gärna konstruktioner som möter speciella krav, t.ex. vad gäller mobilitet, robusthet eller lösningar med specialkomponenter.