Nätverk, Data, Larm, Telefoni, Fiber

Vi utför alla typer av installationer av svagströmsanläggningar så som tex. Passagesystem, nätverk, data, larm, övervakning och telefoni med den senaste teknik.

HELAB utför fibersvetsning för att svetsa fibernätverk samt reparationer av fibernätverk.
Vi har även ljussändare för inmätning- kontroll och service av fibernät,
och effektmätare så vi kan utföra testning, fiberdämpning samt justering av optiska sändare.Allt från enskillda installationer till kompletta anläggningar med helhets ansvar i såväl industriell som offentlig miljö. Inom samtliga områden är vi leverantörsoberoende och anpassar utrustning och installation efter kundernas behov för bästa funktionalitet och användarvänlighet.

Vi kan åta oss konstruktion av industriella nätverk, t.ex Profibus och Profinet nätverk, samt installation av IP nät med switchar och Routrar.

Larmsystem via IP nät och SNMP överföring till central larm server samt system för fjärr underhåll via 2G och 3G telefoni till lokala VPN nätverk kan vi också tillhandahålla.