Elinstallationer, industri & offentliga anläggningar

Vi har stor erfarenhet av tekniska installationer som strömförsörning och datakommunikation till produktionsmaskiner, kablage mellan givare och apparatskåp samt installationer av olika bus-system.

Helab har också levererat system och tjänster till offeltliga anläggningar som VA-verk och har även gjort installationer av trådlös kommunikation där annat kablage av olika skäl inte är lämpliga.