Projektering

Vi tar ansvar för olika projekt inom industriell automation, industriell el och erbjuder även tjänster förstudie, projektering, idrifttagning, projektsamordning, projektledning och leverans av hård- och mjukvara.

Varje projekt är unikt och vi ser kunden i centrum för att se de förutsättningar och behov som erfordras i varje projekt. Därför är vi gärna med tidigt i projekten då vår erfarenhet och kunskap kan utnyttjas på bästa sätt.

Projektering ingår som en naturlig del när vi erbjuder våra kunder helhetslösningar av elinstallation, mekaniska ombyggnader och automation.