Automation

De flesta företag har processer som kan spara tid och pengar på effektiva processer – ofta med hjälp av tekniska lösningar. Låt oss hjälpa företaget att effektivisera genom automation!

Exempel på automation
- robot för filterhantering

Bred erfarenhet

Vi har konstruerat och levererat utrustning bl a till livsmedels- och förpackningsindustri, till byggnads-, pappers- och bilindustri och till maskintillverkare i de flesta branscher.

Vår breda erfarenhet och kompetens inom olika automationsområden innebär att vi kan bidra till optimala lösningar för våra kunder.

Vi erbjuder del- eller helhetslösningar

Vi leverans av system utför vi allt från installation till ingångsättning, intrimning och utbildning hos kund. Vi svarar för dataprogrammering, service och underhåll. Vi åtar oss även uppdrag där kunden tagit fram underlag. Ni kan läsa mer om det under flikarna

Med oss som samarbetspartner får företaget nyckelfärdiga system med dokumentation och med utbildning av er personal, om ni så önskar. Självklart åtar vi oss även ansvaret för delar av helhetslösningar.